Ruimtelijke Ontwikkeling HBO Onderwijs | Avans Hogeschool (2023)

beginnende maand

Tijdsduur

Taal

Plaats

Je hebt interesse in de gebouwde omgeving. HBO Ruimtelijke Ontwikkeling, ook wel Bouwmanagement en Vastgoed genoemd, leert je ruimten en gebouwen ontwerpen, ontwikkelen en beheren.

De vraag naar starterswoningen is groot. Dit zet de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen onder druk. Met je creatieve, commerciële en technische talent en je kennis van de gebouwde omgeving plan je nieuwe woningen. Bijvoorbeeld een nieuw doelwit voor een kantoorgebouw. U rekent uit wat het kost en oplevert. Als hoofd ruimtelijke ontwikkeling bepaal je mee hoe een plek, wijk of stad eruitziet.

Je wordt een professional in de wereld van site- en territoriumontwikkeling. Je bedenkt, ontwerpt en realiseert de inrichting van een wijk of een stad. Bekijk en profiteer hier van de mogelijkheden. Je gebruikt je technische, economische, juridische en bouwkundige kennis van ruimtelijke ontwikkeling.

Het programma ruimtelijke ontwikkeling werkt nauw samen met bedrijven. Je krijgt praktijkopdrachten en gastcolleges van echte HBO-professionals. Ze volgen vakken als stedenbouw en architectuur. Maar ook economie, management en recht. Het is een multidisciplinair programma dat disciplines combineert. Je leert samenwerken, adviseren en overtuigen.

Na je studie ruimtelijke ontwikkeling ben je ingenieur en behaal je de titel Bachelor of Science.

Open avond voltijd/duaal 22 maart 22 maart 18:30 - 21:30 Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg Proefonderzoek ruimtelijke ontwikkeling 12 apr 09:15 - 14:30 Tilburg

Typisch voor deze cursus

Zeer intensieve samenwerking met het werkveld

Houdt zich bezig met zowel de ontwikkeling als het beheer van grond en onroerend goed

Kleinschaligheid met persoonlijke aandacht voor de student

Een mix van leerlingen van HAVO, VWO en MBO

Meer over deze HBO-opleiding

waar ben je voor opgeleid

Je werk

Na je studie ruimtelijke ontwikkeling ga je aan de slag als (jonge) gebieds- of vastgoedontwikkelaar. Binnenkort werk je als adviseur of voor een projectontwikkelaar. Als vastgoedbeheerder bij een woningbouwvereniging, belegger, zorginstelling, universiteit of als politiek ambtenaar in een gemeente of provincie.

Ook binnen de gebouwde omgeving kun je eigen baas worden. Je hbo-diploma is een uitstekende basis voor het starten van een eigen bedrijf. Of je studeert verder aan de universiteit, bijvoorbeeld voor een master in vastgoedbeheer. Dit vergroot je kansen op hogere posities.

Je start als junior en groeit door naar onderstaande functies.

Wat kun je met het programma Ruimtelijke Ontwikkeling?

Mogelijke banen na deze opleiding

project ontwikkelaar

Je bent verantwoordelijk voor de projectontwikkeling van een locatie of gebied. Met appartementen, winkels of bedrijven bepaal je zelf de invulling. Je maakt een projectplan en berekent de kosten. Uiteraard onderhoud je contact met alle betrokkenen. Zij toetsen of de plannen uitvoerbaar zijn. En je bewaakt de uitvoering.

vastgoedbeheerder of beheerder

Je geeft leiding aan de afdeling vastgoedbeheer van een organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer of verhuur van bijvoorbeeld appartementen of bedrijfspanden. Sluit hiervoor de nodige contracten af. Ze ontwikkelen een strategisch vastgoedbeleid: engagement, waarden en prijzen.

Beleidsmedewerker of Adviseur

Zij adviseren bedrijven of gemeenten bij terrein- en gebiedsontwikkeling. Bij het verlenen van vergunningen en het plannen van stadsuitbreidingen of stadsvernieuwingen. Zij onderzoeken en adviseren. Of u zet uw expertise in voor de ontwikkeling of het beheer van vastgoed.

proces Manager

Je beheerst processen. Aansturen, bewaken planning en budget. Zij streven naar een goed eindresultaat binnen een gestelde termijn.

Wat wordt er van je verwacht

Je wilt ruimtelijke ontwikkeling bestuderen. Ze zijn creatief, innovatief en professioneel. Je bent geïnteresseerd in technische, juridische en financiële aspecten, maar onderkent het belang van de maatschappelijke context. Samenwerken en overleggen gaat u gemakkelijk af. Een complexe taak is voor jou een uitdaging. Als spin in het web tussen architect of constructeur, eindgebruiker en investeerder weet jij mensen te betrekken bij je plannen.

Bekijk meer cursussen

Na je bachelor ruimtelijke ontwikkeling wil je doorstuderen. Doe bijvoorbeeld een masteropleiding aan een universiteit. Bijvoorbeeld een Master of Real Estate bij ASRE in Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, TIAS Tilburg etc. Of de Master of Science in Architecture, Building and Planning. Of je kiest in overleg met je werkgever voor een deeltijdse vervolgopleiding. Bijvoorbeeld met Neprom. De Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars.

Studeer in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van dit programma met het landelijk gemiddelde.

Arbeidsmarktgegevens zijn alleen op nationaal niveau beschikbaar.

Verhalen uit het onderwijs

Joep Kleingeld

In het eerste jaar doe je veel via een stagewaardevolle kenniswaar je tijdens je training veel aan zult hebben.

Lees verder

Begin bij Brabants Erfgoed

De schuur was er eenVernietigen, maar de stagiaires doorzagen het puinstroom.

Lees verder

opbouw van de opleiding

cursus

Bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat elk studiejaar uit 2 semesters. In de eerste week stel je samen met docenten en experts uit de praktijk persoonlijke organisatiedoelen op. In de daaropvolgende weken volg je theoretische cursussen. Deze kennis pas je vervolgens toe in een interdisciplinair praktijkproject in samenwerking met docenten en het werkveld. In de laatste week reflecteer je op inhoud en verbanden en evalueer je deze. Gedurende de hele tijd werk je ook aan je persoonlijke ontwikkeling.

Internationale

Binnen het werkveld kom je een diversiteit aan culturen tegen. Daarom besteedt de opleiding aandacht aan internationale en interculturele aspecten. Zoals een workshop intercultureel bewustzijn, internationale studiereizen en opdrachten vanuit een internationaal perspectief. Vanaf het derde jaar heb je de mogelijkheid om je stage of minor in het buitenland te volgen. Door deze internationale ervaring kun je gemakkelijk communiceren met verschillende mensen met verschillende achtergronden.

jaar 1

In het eerste jaar wordt de theorie van de ruimtelijke ontwikkeling behandeld. Op het gebied van technologie, financiën, recht en stedenbouw. Daarnaast word je voorbereid op het project bij bouwbedrijf Heijmans en de door jou gekozen stage van 10 weken. Naast de kernvakken volg je ook aanvullende vakken. Bijvoorbeeld omgaan met data en statistiek en Engels.

Belangrijke onderwerpen:

 • Integrale bouwtechniek
 • Onderzoek voor ontwerp
 • toewijzing en grondgebruik
 • Architectuurrapport maken

jaar 2

In het tweede jaar staan ​​blok 1 en 2 in het teken van conversie en management. In blok 3 en 4 is dit gebiedsontwikkeling. Hier wordt de theorie van de juridische, financiële, ontwerp- en technische context behandeld. Je werkt aan projecten samen met externe opdrachtgevers en actuele vraagstukken. Bijvakken zijn vastgoedrekenen, Engels en netwerken & acquisitie.

Belangrijke onderwerpen:

 • Juridische context vastgoed
 • opnemen en evalueren
 • Concept- en gebiedsontwikkeling
 • Bedrijfsfinanciering en recht

jaar 3

In het 3e jaar loop je de eerste 20 weken stage bij een organisatie naar keuze in binnen- of buitenland. Denk aan een projectontwikkelaar, een gemeente, een vastgoedbedrijf of een stedenbouwkundig advies- of ontwerpbureau. Maar ook een woningbouwvereniging of makelaarskantoor. Na je stage volg je verdiepingscursussen in blok 3. Gedurende deze tijd bereid je je voor op het multidisciplinaire project. Een project waar je in blok 4 aan gaat werken. U kiest uit beschikbare thema's.

Belangrijke onderwerpen:

 • inkoop van projecten
 • Fiscaalrechtelijke aspecten bij projectontwikkeling
 • Duurzame vastgoedontwikkeling
 • fase
 • specialisaties

jaar 4

In het laatste jaar volg je een minor die aansluit bij jouw interesses. Een minor doe je bij Avans, een andere hogeschool of in het buitenland. In de laatste zes maanden studeer je af. Je doet intensief onderzoek in een privaat of publiek bedrijf naar een zelfgedefinieerde vraag of probleem. Dit doe je samen met een andere student ruimtelijke ontwikkeling of een andere academie. Na bijna 4 jaar studie kan je bewijzen dat je over de nodige vaardigheden en kennis beschikt.

Eindproject inclusief beslisboom

Optimale circulaire samenwerking om de woning te verduurzamen

Belangrijke activiteiten:

 • irrelevant
 • Concluderen

specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Voor sommige vakken besluit je bijvoorbeeld direct om je te specialiseren in de vorm van een major. In alle vakken kun je in het 3e of 4e leerjaar je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je kunt je minor ook in een andere opleiding volgen, tenzij je opleiding een verplichte minor heeft.Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Specialisatie De energieproducerende gebouwde omgeving

Deze specialisatie kun je afronden in het 3e leerjaar. In 2050 moet de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar de bouwsector moet er nu al op reageren.

Een enorme uitdaging, zeker als je bedenkt dat de gebouwde omgeving nu zo'n 40% van alle broeikasgassen uitstoot. Er zijn dus innovaties nodig op gebieds- en gebouwniveau. Daarnaast moeten duurzame concepten als Smart City, gasloze wijken en nul-op-de-meterwoningen grootschalig worden doorgevoerd.

Naast technische innovaties zijn ook andere zaken van belang, zoals het creëren van draagvlak bij de gebruikers van een gebied of gebouw. En een optimale samenwerking tussen de uitvoerende bedrijven. Daarnaast mogen de kosten niet de pan uit rijzen. Al deze thema's komen samen in mineur.

In de eerste 10 weken maak je een projectplan voor een klant. Dit doe je in een groepje met 7 medestudenten. Ook volg je cursussen om je vaardigheden verder te ontwikkelen. In de tweede 10 weken werk je je project op het gebied van energie verder uit. Ook werken ze aan individuele deelvragen. Het is een multidisciplinair project: je werkt samen met studenten bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Samen lossen ze een probleem op voor een bedrijf. De experts van Avans begeleiden je, maar natuurlijk maak je ook gebruik van de expertise van de klant.

Specialisatie Duurzaam hergebruik van materialen

Deze specialisatie kun je afronden in het 3e leerjaar. Grondstoffen en fossiele brandstoffen raken op. Daarom stimuleert de overheid bouwbedrijven om meer circulair te denken en te handelen.

Maar de bouwsector is conservatief. En circulair werken in de bouw zorgt voor dilemma's: hoe richten we onze gebouwde omgeving in? Moeten we alle traditionele materialen als baksteen, beton en staal gewoon laten vallen en vervangen door nieuwe, duurzame materialen? Of moeten we de gebruikte materialen een tweede leven geven?

In de specialisatie Duurzaam Hergebruik van Materialen werk je aan deze onderwerpen zodat je na je studie goed voorbereid aan je professionele leven kunt beginnen. In de eerste 10 weken bereid je in groep een project voor. Ook volg je cursussen om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken lang met studenten bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling aan het project duurzaam hergebruik. In een groep van 8 personen los je een probleem op voor een bedrijf.

Verdieping van klimaatverandering in de openbare ruimte

In jaar 3 kun je deze specialisatie afronden over de impact van klimaatverandering op ruimtelijke ontwikkeling, GWW en de gebouwde omgeving. Met een focus op de rol van technologie.

De focus ligt op een actuele praktijkcase waarin klimaatverandering problemen veroorzaakt in de publieke en structurele omgeving in een regio of gemeente. U spreekt met een (bouw)aannemer, het waterschap, de gemeente of het rijk en woningcorporaties. Kortom, met organisaties die samen moeten werken aan duurzame oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Uw inzet zal u helpen.

In de eerste 10 weken bereid je in groep een project voor. Ook volg je cursussen om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken met studenten bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling aan het klimaatproject. Met een groep van 7 medestudenten los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Verduurzamen van bestaande infrastructuur en gebouwen

In het 3e jaar kun je deze specialisatie volgen op een van de grootste ruimtelijke uitdagingen van deze tijd: de renovatie en verbouwing van vastgoed en infrastructuur. Zo duurzaam mogelijk.

Hiermee bedoelen we het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving op het gebied van kwaliteit, onderhoudsgemak en flexibiliteit.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in groep een project voor. Ook volg je cursussen om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken lang aan de verduurzaming van bestaande infrastructuur en bouwprojecten. Dat doe je met studenten bouwkunde, civiele techniek of ruimtelijke ontwikkeling. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

Specialisatie Welzijn: Mensen in de Gebouwde Omgeving

In het 3e jaar kun je deze specialisatie afronden over het bouwen aan een groene, gezonde en duurzame omgeving waar mensen prettig en veilig kunnen wonen en leven.

Onderwerpen als binnenklimaat, binnenstedelijk klimaat, 'frisse' scholen, helende omgeving, gezond in de stad, fijnstof, geluid, licht, temperatuur en levensloopbestendig bouwen komen aan bod. Zij richten zich op het verbeteren van het leef- en leerklimaat in een school of de leefomgeving in een woonwijk. Ze werken aan vragen als: “Hoe hoog is het geluidsniveau in een ruimte en hoe kan dit verbeterd worden voor betere leerprestaties?” Of: “Hoe kunnen we de verkeersroutes in een wijk op de lange termijn verbeteren en hoe werkt dat de kwaliteit van leven beïnvloeden?”.

In de eerste 10 weken van de specialisatie bereid je in groep een project voor. Ook volg je cursussen om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Vervolgens werk je 10 weken met studenten bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling aan het welzijnsproject. Samen met hen los je een probleem op voor een bedrijf.

Minor BIM, digitalisering en virtueel bouwen

Deze minor kun je volgen in het 4e leerjaar. Building Information Modeling (BIM), digitalisering en virtueel bouwen zijn de huidige ontwikkelingen in de branche.

Kwalitatief en kwantitatief staan ​​we voor enorme uitdagingen. Daarom moeten we flink innoveren. Na je studie wil je in dit vakgebied aan de slag. Zorg dan dat je BIM kent! Dit geldt niet alleen voor technische vaardigheden, maar ook voor samenwerking, communicatie, informatiemanagement, modelleren en plannen.

Je werkt 3 praktijkdagen per week bij een erkend toonaangevend bedrijf op het gebied van BIM, digitalisering en virtueel bouwen. Daarnaast is er 1 dag gewijd aan BIM-tools. Je leert werken met de juiste systemen en software. En elke week is er 1 dag op school met workshops van docenten en andere BIM-experts.

Minor civiele techniek bedrijfskunde

Deze minor kun je volgen in het 4e leerjaar. Voor wie zich wil bekwamen in het uitvoeren van projecten in de bouw of civiele sector. Het is druk bouwen! En dat is een understatement.

Nu is dus het moment om veranderingen door te voeren in de bouw en infrastructuur. Dit maakt deze branche niet alleen aantrekkelijker, maar geeft het ook het professionele karakter dat het verdient.

In de minor bedrijfskunde civiele techniek richten we ons op de operationele kant van de bouw- of infrasector. Er komt zoveel kijken bij de voorbereiding en realisatie van een bouwproject, een kunstwerk of een weg! We hebben geconstateerd dat dit onderdeel in de verschillende cursussen te weinig aandacht krijgt. Dit is nodig om succesvol te kunnen werken bij opdrachtnemers, klanten, adviesbureaus of in het eigen bedrijf. Dat leer je in deze minor.

Klein rond constructief ontwerp

Deze minor kun je volgen in het 4e leerjaar. De bouw- en infrasector ontwerpt verschillende soorten constructies. U kent vast wel de voorbeelden van draagconstructies in gebouwen.

Achter elk constructief ontwerp staan ​​constructeurs die ervoor zorgen dat de stabiliteit, stijfheid en sterkte van deze constructies gegarandeerd is. Heb je altijd al willen weten wat een civiel ingenieur doet en wil je deze functie in de toekomst gaan vervullen, dan is deze minor een zeer goede keuze voor jou.

In de minor Circulair Constructief Ontwerpen leer je hoe een constructeur te werk gaat en met welke onderdelen hij rekening moet houden. Je verdiept je constructieve kennis uit de eerste jaren van de opleiding op het gebied van staal, beton, hout en metselwerk en de daarbij behorende grondmechanische aspecten. De focus ligt op het duurzaam en circulair gebruik van de verschillende materialen zodat je aan de slag kunt met het ontwerpen van toekomstgerichte constructies.

Dus wil je in de toekomst aan de slag als bouwkundig ingenieur of verder studeren, dan is de minor Circulair Constructief Ontwerpen iets voor jou!

Geringes CO2-negatieven Design

Deze minor kun je volgen in het 4e leerjaar. Ontwerpend onderzoek met snel hernieuwbare materialen. Daar gaat het om in deze minor. Klimaatverandering is het probleemkind van onze tijd.

Als we willen voorkomen dat de aarde te veel opwarmt, moeten we oplossingen vinden om CO2 en wellicht ook andere broeikasgassen uit de atmosfeer te halen. Dit raakt niet alleen wetenschappers en politici, maar iedereen, ook degenen die de gebouwde omgeving vormgeven.

Deze minor is opgezet in samenwerking met het lectoraat Biobased Building. Je leert over de kansen die je als toekomstig stedenbouwkundige, projectontwikkelaar, aannemer, ontwerper, bruggenbouwer, kunstenaar, architect etc. hebt om bij te dragen aan een betere toekomst voor de planeet en haar bewoners.

Biobased bouwen

Minor Disruptive Events: (Inter)nationale rampen, migratie en veerkracht (Engelstalig)

Deze minor kun je volgen in het 4e leerjaar. Je bent geïnteresseerd in evenementen met een hoge maatschappelijke impact. Zoals een overstroming, een nucleaire ramp of een orkaan. Je zoekt naar de juiste aanpak.

Samenlevingen zijn altijd al geconfronteerd met gewelddadige, ontwrichtende gebeurtenissen: ontwrichtende gebeurtenissen. Vloedgolven, aardbevingen, ebola, Q-koorts, varkenspest, oorlogen en aanslagen. Dit zijn gebeurtenissen die we nauwelijks zien aankomen. Een ontwrichtende gebeurtenis heeft een grote impact op de samenleving en vraagt ​​om snel en overtuigend ingrijpen. Deze minor geeft je inzicht in de dynamiek en het krachtenveld van verstorende gebeurtenissen.

Buiten de grenzen van je vakgebied

Politieke steun is nodig om een ​​ontwrichtende gebeurtenis het hoofd te bieden. Maar ook het vertrouwen van de burgers, geschikte locaties, de juiste infrastructuur, medische en sociale zorg, een veiligheidsconcept en goede communicatie. Ontwrichtende evenementen vragen om een ​​brede aanpak. Daarom stap je in deze minor over de grenzen van je eigen vakgebied heen en zoek je samen met studenten van verschillende opleidingen naar oplossingen.

Minor Drowning Cities (Engelstalig)

Deze minor kun je volgen in het 4e leerjaar. De Nederlandse aanpak van waterproblematiek in stedelijk gebied is wereldberoemd. In deze Engelstalige minor verken je wat de 'Dutch approach' inhoudt.

De “Dutch approach” richt zich op duurzaamheid, ruimte voor de rivier, bouwen met de natuur en het poldermodel voor advies. Je leert dit toepassen op een internationaal project, rekening houdend met culturele verschillen en socio-economische aspecten. Zo breid je je professionele en interculturele vaardigheden uit.

Zij volgen workshops over onderwerpen die belangrijk zijn voor de uitvoering van het project. De workshops komen tot stand in samenwerking met bedrijven en afdelingen.

Voorbeelden zijn:

 • Nederlandse benadering van waterbeheer
 • Innovatief ontwerp
 • Iconische architectuur en infrastructuur
 • Werken in andere culturen
 • Wetten en beleid
 • visualiseren

Daarnaast werk je in een groep aan het project, begeleid door experts. Als student kies je een rol, bijvoorbeeld Ontwerper, Beheerder, Beheerder of Gebruiker. Vanuit deze rol kun je aan de slag binnen het project. Je werkt samen met studenten bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Multidisciplinair dus. Je sluit de minor af met een online symposium.

Minor ULL: Stad van de toekomst

Deze minor kun je volgen in het 4e leerjaar. Voor studenten die geïnteresseerd zijn in de toekomst van steden zoals gebiedsontwikkeling en/of beheer. En wil het ook direct op een specifiek oppervlak aanbrengen.

Bekijk de interactieve presentatie

U hoeft niet te wachten op een open huis of infoavond om onze opleidingspresentatie te volgen. U kunt de presentatie hier eenvoudig bekijken.

Het is een interactieve presentatie waarbij je zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt leren. Het werkt heel eenvoudig. Klik op een onderwerp in het hoofdmenu en je wordt direct naar de informatie gebracht. Zet je geluid aan want onze docent zal je de nodige uitleg geven. Zo weet je zeker dat je de informatie goed hebt begrepen.

Bekijk hier de trainingspresentatie

Bezoek Avas

open dag

Kom naar onze (online) opendeurdagen en -avonden. Maak kennis met onze HBO opleidingen. En ontdek welke opleidingen jou aanspreken. Volg presentaties en praat met docenten en studenten over je studiekeuze.

 • 22 mrt • ter plaatse
  Meer informatie

Probestudium

Je hebt al informatie verzameld. Ze waren bij een open huis. En nu wil je checken of deze training de juiste is. Kom ervaren hoe een studentendag eruit ziet en snuif de Avans-sfeer op.

Meloopdag

Je hebt al een cursus gevolgd en deelgenomen aan een proefstudiedag. Nu wil je de sprong wagen en kijken of deze training iets voor jou is. Meld je dan aan voor een proefdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Je spreekt samen af ​​wanneer je bij Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag kunt verwachten. Je volgt bijvoorbeeld een college, werkt aan groepsopdrachten en luncht bij ons. Stel al je vragen op de dag zelf, zodat je achteraf genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Leerling Cynthia vertelt

Voor registratie

Praktische informatie

Voor registratie

Je schrijft je in voor een cursus viaVerwijzing naar de leerinhoudDit doet u door in te loggen met uwDigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Deadline aanmelding 1 mei

Je wilt in september met je studie beginnen. Schrijf je dan uiterlijk 1 mei in.

Meld je aan bij Studielink

beginnende maand inschrijvingstermijn
september 1 mei 2023

Na registratie

Je hebt je via Studielink aangemeld. Je ontvangt hiervan een bevestiging op het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgeslagen. Je ontvangt dan bericht van Avans Hogeschool over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Uw dossier moet volledig zijn. Dit houdt het volgende in:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn geverifieerd
 • Je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • Je hebt je betaling op Studielink geïnitieerd via een digitale machtiging

Check de status van je aanmelding in Studielink en welke acties er van je worden verwacht.

Studienkosten

Het ministerie stelt jaarlijks het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag dat u normaal betaalt. Niet iedere student heeft echter recht op het wettelijk collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een jaarlijks door de instelling zelf vast te stellen tarief.
Lees meer over verschillen in collegegeld en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars.

U wilt weten hoeveel uw opleiding kost. Deze informatie is terug te vinden in onderstaande tabel. Wat u daadwerkelijk betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie en het type opleiding. Controleer decollegegeld meter.

Tarief Menigte Jaar
Wettelijke rente € 2.209,- 2022 - 2023
instellingstarif € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijke rente € 2.314,- 2023 - 2024
instellingstarif € 8.852,- 2023 - 2024

Bijkomende kosten

De meerkosten bedragen gemiddeld 500 euro per jaar. Voor boeken, dicteren, printen en kopiëren. En voor een Hogeschooltaal rijbewijs en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, helm en hesje.

Een laptop is niet nodig. Als u besluit dit te doen, zijn de kosten voor uw eigen rekening. Dit geldt ook voor excursies in het kader van het programma ruimtelijke ontwikkeling.

Plaats

Runde Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan

Professor Cobbenhagenlaan13

5037 DA Tilburg

Tel088 - 525 75 00

faciliteiten Route

Studeer in Tilburg

Proef de sfeer van Tilburg. Avans-student Vincent neemt je mee naar de mooiste plekjes.

Contact

ondersteuning van studenten

Tel.088 - 525 75 50Contact Formulier• WhatsAppen088 - 525 75 50

Misschien ook iets voor jou

Milieukunde voor Duurzaamheid, Ecosystemen en Technologie Voltijd•Breda Je wilt klimaatproblemen oplossen. Maak de aarde duurzamer. Met het internationale programma Environmental Science (ESSET) word je een professional die biologie, chemie, management en technologie combineert. Lees verder
Architectuur dual•Tilburg Na de hbo-opleiding bouwkunde ga je aan de slag om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken. Onderwerpen als klimaat, energieverbruik en grondstoffen vragen om kritische, creatieve experts
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 12/24/2022

Views: 5699

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.